consumer direct           cdfin.info      

   

2013

2009-2013Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä ja erikoiskaupoissa, toimip. lkm

Taulukko sisältää aineistoa Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, päivitetty 30.3.2015, Copyright Tilastokeskus 2015. Tilastoja muokkasi Consumer Direct.
Tässä taulukossa vähittäiskaupan ulkopuolelle on jätetty ajoneuvojen polttoaineiden ja ajoneuvojen myynti, torikauppa, kojumyynti, postimyynti ja internetkauppa

Taulukossa käytetyt TOL koodit (Tol- toimialaluokituksen selitykset, linkki Tilastokeskuksen sivulle):

Linkki Tilastokeskuksen tiedotteeseen:

Huomautus 1) Vuoden 2013 tiedot ja uudemmat eivät ole vertauskelpoisia vuosiin 2007-2012. Vastuu on lukijalla.


Vähittäiskaupan toimipaikat 2009-201320092010201120122013
Tol: 471, 472, 474, 475, 476, 477
Vähittäiskauppa yhteensä2695626141257632530625793
Elint., juomien ja tupakan erikoistumaton vk48424707452944024578
Isot superm. >1000 m²409433450463504
Pien superm>400,<=1000 m²463473471472648
Valintam. >100, <=400 m²25782472234922832192
Elint.- ym kioskit <= 100 m²13921329125911841234
Muu vk erikoistumattomissa myymälöissä596588591607665
Itsep. tavaratalot >2500 m²275287291306322
Tavaratalot > 2500 m²4041444355
Pienoistavarat ym <=2500 m²281260256258288
Elint., juomien ja tupakan vk erikoismyymälöisä16811686166916621720
Erikoiskauppa1983719160189741863518830
Tieto- ja viestintätekn. laitteiden vk.12281166113210881138
Muiden kotitaloustavaroiden vk.51895007490047844846
Kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vk.22882223221121712178
Muiden tavaroiden vk erik.myym.1113210764107311059210668


Vähittäiskauppa:
4711 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton vähittäiskauppa
  47111 Isot supermarketit (yli 1000 m²)
  47112 Pienet supermarketit (yli 400 m², enintään 1000 m²)
  47113 Valintamyymälät (yli 100 m², enintään 400 m²)
  47114 Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (enintään 100 m²)
4719 Muu vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä
  47191 Itsepalvelutavaratalot (yli 2500 m²)
  47192 Tavaratalot (yli 2500 m²)
  47199 Pienoistavaratalot ja muut erikoistumattomat myymälät (enintään 2500 m²)
472 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
Erikoiskauppa:
  474 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
  475 Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
  476 Kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
  477 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä

Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä, liikevaihto 1000 €. Taulukko sisältää aineistoa Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta (yhteensä), päivitetty 30.3.2015, Copyright Tilastokeskus 2015. Tilastoja muokkasi Consumer Direct.

471 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä. Tähän luokkaan kuuluu erikoistumaton vähittäiskauppa, kuten supermarketit ja tavaratalot, joissa myydään moneen eri tuoteryhmään kuuluvia tavaroita. Kauppakeskuksissa toimivia eri yrityksiä ei luokitella yhtenä kokonaisuutena erikoistumattomiin myymälöihin, vaan kukin yritys luokitellaan oman toimintansa perusteella.

47191 Itsepalvelutavaratalot (yli 2500 m²) Tähän kuuluu: - vähittäiskauppa itsepalvelutavarataloissa, joiden myymäläpinta-ala on yli 2500 m², ja joissa elintarvikkeiden, juomien ja tupakan osuus kokonaismyynnistä on alle puolet. Myynti perustuu pääasiassa itsepalveluun. Tähän ei kuulu: - laajan valikoiman postimyynti ja verkkokauppa (47913) - kauppakeskuksia, joissa toimii useita eri yrittäjiä, ei luokitella tavarataloiksi, vaan kukin yrittäjä luokitellaan oman toimintansa perusteella

47192 Tavaratalot (yli 2500 m²) Tähän kuuluu: - vähittäiskauppa sellaisissa laajan tavaravalikoiman yleistavarataloissa, joiden myymäläpinta-ala on yli 2500 m², ja joissa elintarvikkeiden, juomien ja tupakan osuus kokonaismyynnistä on alle puolet. Tavaratalon palveluaste on korkea, ja kassoja voi olla myös osastoilla. Tähän ei kuulu: - laajan valikoiman postimyynti ja verkkokauppa (47913) - kauppakeskuksia, joissa toimii useita eri yrittäjiä, ei luokitella tavarataloiksi, vaan kukin yrittäjä luokitellaan oman toimintansa perusteella 47111 Isot supermarketit (yli 1000 m²) Tähän kuuluu: - sellaisten hypermarket-tyyppisten valintamyymälöiden vähittäiskauppa, joiden myymäläpinta-ala on yli 1000 m² ja joiden myynnistä vähintään puolet on päivittäistavaroita

47112 Pienet supermarketit (yli 400 m², enintään 1000 m²) Tähän kuuluu: - sellaisten supermarket-tyyppisten valintamyymälöiden vähittäiskauppa, joiden myymäläpinta-ala on yli 400 m² mutta enintään 1000 m² ja joiden myynnistä vähintään puolet on päivittäistavaroita

47113 Valintamyymälät (yli 100 m², enintään 400 m²) Tähän kuuluu: - sellaisten pääasiassa päivittäistavaroihin keskittyneiden valinta- ja palvelumyymälöiden vähittäiskauppa, joiden myymäläpinta-ala on enintään 400 m² ja päivittäistavaroiden osuus myynnistä on vähintään puolet Tähän ei kuulu: - pinta-alaltaan enintään 100 m² päivittäistavarakaupat (47114)

Eduskunta vapautti kauppojen sunnuntaiaukiolon 1.1.2010 alkaen. CD tarkastelee kaupan rakenteen muuttumista. Tässä taulukossa nähdään aukiolon vapauttamisen jälkeen tapahtuneita muutoksia toimipaikkojen lukumäärissä.