consumer direct           cdfin.info      

   

Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä ja erikoiskaupoissa, liikevaihto 1000 € 2009- 2013

Taulukko sisältää aineistoa Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, päivitetty 30.3.2015, Copyright Tilastokeskus 2015. Tilastoja muokkasi Consumer Direct.
Tässä taulukossa vähittäiskaupan ulkopuolelle on jätetty ajoneuvojen polttoaineiden ja ajoneuvojen myynti, torikauppa, kojumyynti, postimyynti ja internetkauppa

Taulukossa käytetyt TOL koodit (Tol- toimialaluokituksen selitykset, linkki Tilastokeskuksen sivulle):

Linkki Tilastokeskuksen tiedotteeseen:

Huomautus 1) Vuoden 2013 tiedot ja uudemmat eivät ole vertauskelpoisia vuosiin 2007-2012. Vastuu on lukijalla.

20092010201020112011201220122013
200920102011
Vähittäiskauppa yhteensä30 618 7323,231 634 6843,732 843 3534,334 336 02435 196 826
Elint., juomien ja tupakan erikoistumaton vk10 429 4222,210 667 9833,111 011 9206,911 823 57212 874 844
Isot superm. >1000 m²4 357 7684,94 581 4805,44 841 9706,15 154 9465 869 097
Pien superm>400,<=1000 m²1 915 9690,11 917 0811,71 949 6655,92 071 6062 804 002
Valintam. >100, <=400 m²3 706 0020,23 713 7793,13 831 5797,44 137 1223 673 142
Elint.- ym kioskit <= 100 m²449 6831,3455 643-17,2388 70415,5459 897528 603
Muu vk erikoistumattomissa myymälöissä5 822 2894,76 111 1054,76 414 3094,96 742 3846 201 164
Itsep. tavaratalot >2500 m²4 193 0625,84 452 6085,34 699 4854,44 914 8023 942 942
Tavaratalot > 2500 m²990 5939,91 099 6103,71 141 37841 188 8711 398 506
Pienoistavarat ym <=2500 m²638 635-14,3558 8862,5573 44710,2638 711859 716
Elint., juomien ja tupakan vk erikoismyymälöisä1 574 5001,21 593 1932,51 633 7304,61 712 1631 736 836
Erikoiskauppa12 792 5213,513 262 4033,813 783 394214 057 90514 383 982
Tieto- ja viestintätekn. laitteiden vk.1 468 3787,61 588 4225,31 677 2001,11 695 5201 588 848
Muiden kotitaloustavaroiden vk.4 701 2404,94 945 8895,85 252 79115 304 1495 667 063
Kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vk.1 280 98531 320 9951,91 345 9001,91 371 4561 460 056
Muiden tavaroiden vk erik.myym.5 341 9181,25 407 0971,85 507 5033,25 686 7805 668 015

Vähittäiskauppa:
4711 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton vähittäiskauppa
  47111 Isot supermarketit (yli 1000 m²)
  47112 Pienet supermarketit (yli 400 m², enintään 1000 m²)
  47113 Valintamyymälät (yli 100 m², enintään 400 m²)
  47114 Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (enintään 100 m²)
4719 Muu vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä
  47191 Itsepalvelutavaratalot (yli 2500 m²)
  47192 Tavaratalot (yli 2500 m²)
  47199 Pienoistavaratalot ja muut erikoistumattomat myymälät (enintään 2500 m²)
472 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
Erikoiskauppa:
  474 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
  475 Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
  476 Kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
  477 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä

Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä, liikevaihto 1000 €. Taulukko sisältää aineistoa Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta (yhteensä), päivitetty 30.3.2015, Copyright Tilastokeskus 2015. Tilastoja muokkasi Consumer Direct.

471 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä. Tähän luokkaan kuuluu erikoistumaton vähittäiskauppa, kuten supermarketit ja tavaratalot, joissa myydään moneen eri tuoteryhmään kuuluvia tavaroita. Kauppakeskuksissa toimivia eri yrityksiä ei luokitella yhtenä kokonaisuutena erikoistumattomiin myymälöihin, vaan kukin yritys luokitellaan oman toimintansa perusteella.

47191 Itsepalvelutavaratalot (yli 2500 m²) Tähän kuuluu: - vähittäiskauppa itsepalvelutavarataloissa, joiden myymäläpinta-ala on yli 2500 m², ja joissa elintarvikkeiden, juomien ja tupakan osuus kokonaismyynnistä on alle puolet. Myynti perustuu pääasiassa itsepalveluun. Tähän ei kuulu: - laajan valikoiman postimyynti ja verkkokauppa (47913) - kauppakeskuksia, joissa toimii useita eri yrittäjiä, ei luokitella tavarataloiksi, vaan kukin yrittäjä luokitellaan oman toimintansa perusteella

47192 Tavaratalot (yli 2500 m²) Tähän kuuluu: - vähittäiskauppa sellaisissa laajan tavaravalikoiman yleistavarataloissa, joiden myymäläpinta-ala on yli 2500 m², ja joissa elintarvikkeiden, juomien ja tupakan osuus kokonaismyynnistä on alle puolet. Tavaratalon palveluaste on korkea, ja kassoja voi olla myös osastoilla. Tähän ei kuulu: - laajan valikoiman postimyynti ja verkkokauppa (47913) - kauppakeskuksia, joissa toimii useita eri yrittäjiä, ei luokitella tavarataloiksi, vaan kukin yrittäjä luokitellaan oman toimintansa perusteella 47111 Isot supermarketit (yli 1000 m²) Tähän kuuluu: - sellaisten hypermarket-tyyppisten valintamyymälöiden vähittäiskauppa, joiden myymäläpinta-ala on yli 1000 m² ja joiden myynnistä vähintään puolet on päivittäistavaroita

47112 Pienet supermarketit (yli 400 m², enintään 1000 m²) Tähän kuuluu: - sellaisten supermarket-tyyppisten valintamyymälöiden vähittäiskauppa, joiden myymäläpinta-ala on yli 400 m² mutta enintään 1000 m² ja joiden myynnistä vähintään puolet on päivittäistavaroita

47113 Valintamyymälät (yli 100 m², enintään 400 m²) Tähän kuuluu: - sellaisten pääasiassa päivittäistavaroihin keskittyneiden valinta- ja palvelumyymälöiden vähittäiskauppa, joiden myymäläpinta-ala on enintään 400 m² ja päivittäistavaroiden osuus myynnistä on vähintään puolet Tähän ei kuulu: - pinta-alaltaan enintään 100 m² päivittäistavarakaupat (47114)


Eduskunta vapautti kauppojen sunnuntaiaukiolon 1.1.2010 alkaen. CD tarkastellee kaupan rakenteen muuttumista.