consumer direct           cdfin.info      

     Tekijänoikeudet
  Consumer Direct -sivuston aineistoa saa lainata kulloinkin voimassa olevan tekijänoikeuslain (404/1961) ja muun lainsäädännön mukaisesti. Lainattaessa lähde on ilmoitettava seuraavasti: CDFIN.INFO

  Vastuuvapaus
  Consumer Direct sivustoa pyritään mahdollisimman tarkoin päivittämään ja pitämään sitä ajan tasalla, mutta silti ei väitetä, taata tai vakuuteta, että tiedot ovat oikeat, ajankohtaiset tai täydelliset.

  Consumer Direct -sivuston omistaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu sivuilla olevien tietojen käytöstä, sivuilla olevista puutteista tai virheistä taikka siitä, että sivut eivät ole käytettävissä.

  Consumer Direct ei myöskään vastaa mistään mainoksesta tai siinä esitetystä tarjouksesta tai kolmannen osapuolen tuottamasta palvelusta, vaikka tällaiseen palveluun viitattaisiin näillä sivuilla, eikä sivuilla sijaitsevien tai sivuilla esitettyjen linkkien kautta saatavilla olevista sivuista tai niillä olevista tiedoista.

  Muilta sivustoilta on lupa linkittää Consumer Direct -sivustolle. Tässä edellytetään kuitenkin hyvän tavan noudattamista. Linkitetyn Consumer Direct -sivun pitää näkyä selaimessa kokonaisuudessaan ja samanlaisena kuin Consumer Direct -palvelussa. 


Tekijänoikeudet ja vastuuvapaus